Statybos organizavimo būdas parenkant statybos valdytoją

Ruošiantis statyti statinį iškyla klausimas kokiu būdu organizuoti statybos darbus norint įgyvendinti projektą. Vyksta daug diskusijų šiuo klausimu ir teisingas atsakymas gali būti randamas tik įvertinus daug kriterijų. Pagrindiniai kriterijai būtų: bendrasis statybos projekto valdymas, apimties valdymas, trukmės valdymas, kaštų valdymas, kokybės valdymas, personalo valdymas, komunikacijų valdymas, rizikos valdymas.

Galima įgyvendinti statybos projektą organizuojant valdymą keliais būdais:

  • Statinio statybos valdymas (statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu).
  • Statyba ūkio būdu (statybos organizavimo būdas, kai statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius).

Statinio statybos valdymas gali būti organizuojamas parenkant generalinį rangovą arba statybos valdytoją. Galimi valdymo būdai pavaizduoti žemiau pateiktose lentelėse:

Image
1 lentelė. Statybos valdymas parenkant generalinį rangovą


Šioje lentelėje matome rinkoje dažniausiai sutinkamą modelį. Šis modelis gali būti priimtinas, tačiau iškyla klausimai:

  • Ar užsakovas galės suvaldyti dalyvaujančius subjektus?
  • Ar užsakovas kompetentingas sukontroliuoti rangovą, kad nepereikvoti biudžeto?
  • Ar laiku gen. rangovas gaus informaciją kuri būtina pasiekti statinio statybos tikslui?
  • Ar gen. rangovas turės pakankamą inžinerinę bazę, kad užtikrinti kokybišką valdymą?

Daug klausimų, tačiau atsakymas vienas: Norint sukontroliuoti visus procesus ir gauti maksimalų rezultatą, Užsakovas turi būti kompetentingas inžinierius, kuris išmanytų visus su statybomis susietus valdymo procesus. Stebint rinką, pastebima, kad organizuojant statybos valdymą gen. rangos būdu dažniausiai užsakovas pereikvoja biudžetą nuo 10 iki 35, o kartais net iki 50 procentų ir pagrindinės priežastys: rinkos kainų nežinojimas, kiekių nesukontroliavimas, pakeitimų vykdymas statybos pabaigoje, užsitęsusios statybos ir išaugusios statymo kainos, sumokėti pinigai už nekokybišką statybos produktą, kuris po to reikalauja papildomų išlaidų naikinti defektus, nepatikimas rangovas.     
Siekiant sumažinti statymo kainas ir sumažinti veiklos riziką, siūloma vykdyti kitą valdymo būdą, kur užsakovo funkcijas perimtų statybos valdytojas. Šį modelį taip pat siūlo Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija (FIDIC) ir jie statybos valdytoją vadiną Inžinieriumi. Šiuo modeliu Užsakovas perduoda valdymo funkcijas Statybos valdytojui ir statybos valdytojas koordinuoja generalinį rangovą, arba atskirus rangovus kiekvienam darbo barui. Šis darbo modelis pateikiamas žemiau esančioje lentelėje:

Image
2 lentelė. Statybos valdymo organizavimas parenkant Statybos valdytoją.


Šis modelis yra panašus į pateiktą pirminį modelį, tačiau užsakovo valdymo funkcijas perima Statybos valdytojas. Statybos valdytojas parenka rangovus, juos valdo ir pateikia ataskaitas užsakovui. Nuo pat statybos idėjos pradžios atidavus projektą valdyti profesionalams t.y. Statybos valdytojui yra sumažinama rizika iki minimumo. Sumažinama tikimybė, kad statybos projektas nebus įgyvendintas laiku ir statybos produkto kaina nebus padidinta nei rinkos reali kaina. Statybos valdytojas turi valdyti visus statybos procesus susijusius su projektu ir užtikrinti pagrindinius kriterijus: bendrasis statybos projekto valdymas, apimties valdymas, trukmės valdymas, kaštų valdymas, kokybės valdymas, personalo valdymas, komunikacijų valdymas, rizikos valdymas. Užsakovas pasirinkdamas Statybos valdytoją sutaupys nuo 5 iki 30 procentų statybos projekto vertės, galės racionaliai valdyti situaciją statybos objekte ir priimti užsakovui palankius sprendimus.

Daugiau informacijos:
UAB „STATYBOS INŽINERINIS VALDYMAS“
Tel. 8-611-14710
vidas.g@sivaldymas.lt