Statybų generalinė ranga (atest.Nr. 9143)

• Statyba iki raktų nuo A iki Z
• Statybos valdymas ir projektavimo valdymas
• Statinio ir statinio dalies statybos darbai, kultūros paveldo objektų tvarkyba
• Nauja statyba, rekonstrukcija, renovacija, tvarkyba, remontas

Konstruktyvinė ranga

• Visų tipų konstrukcijų įrengimas (monolito darbai, surenkamų GB konstrukcijų montavimo darbai, metalo gaminių montavimas, mūras)
• Racionalaus konstruktyvo remo „dėžės“ modeliavimas/parinkimas ir projektavimo valdymas
• Konstruktyvo techninio ir darbo projekto rengimo koordinavimas
• Projektinių sprendinių racionalizavimo pasiūlymų teikimas
• Monolitinių konstrukcijų įrengimas su įtempto armavimo technologija

Statybų konsultacijos

• Statinio projekto vertinimas, biudžeto parengimas
• Pastatyto statinio auditas
• Statybos techninė priežiūra/projekto patikra
• Konsultacijos dėl statybų ir projektavimo

„BIM SO“ projekto dalies projektavimas

• BIM (building information model) aplinkoje projektavimas (tik SO dalis)
• SO (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektas) pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus
• Statybos darbų technologijos projekto parengimas
• Darbų vykdymo projekto parengimas

Susisiekite su mumis ir mes atsakymis į visus Jūsų klausimus!