Dirbant rinkoje su įvairiais nekilnojamo turto projektais ir atliekant projektų vertinimus, palyginimus visada įdomu, kiek projektas kainuos ir nuo ko priklauso projekto galutinė kaina. Kalbama tik apie kokybiškus pastatus ir atitinkančius teisės aktų reikalavimus. Faktorių nuo kurių priklauso galutinė statybos kaina yra daug ir faktoriai yra kompleksiniai vienas su kitu labai susiję.

Statybos projekto kaina priklauso:

 • Sąlygos vietos, geologijos, reljefo, aukštingumo, infrastruktūros;
 • Projektavimo užduotis/ techninė užduotis;
 • Reikalavimai pastatams ir statiniams teisės aktų;
 • Architektūra (konfiguracija, dydžiai, erdvės, eksterjero ir interjero estetika);
 • Konstrukciniai ir inžineriniai sprendiniai;
 • Projektavimo valdymas ir projekto tikslumas;
 • Rangovo atrankos konkursas, sutarties modelis, garantijos;
 • Rangovo kompetencija (kokybė, laikas);
 • Statybvietės kaštai, pastato sertifikavimas, administravimas;
 • Statybos projekto valdymo kaštai;
 • Finansavimo kaina, rinkos situacija, statybos laikotarpis ir kt.

Valdant kainos faktorius ir modeliuojant sprendinius nuo pat pradžių galima pasiekti užsiduotų tikslų ir biudžeto. Ekonomiškai pagrįstos statybos paslaugos esmė – klientas (užsakovas), turėdamas nekilnojamojo turto projekto viziją, kreipiasi į Bendrovę, kuri kartu su projektuotojais, rengiančiais statinio projektą pagal kliento koncepciją, parenka optimalius statybinius sprendinius, siekiant pastatyti kokybišką statinį, tačiau neviršijant projekto vystymui numatyto (suplanuoto) biudžeto. Dabartinėje praktikoje užsakovai (investuotojai), nusprendę vystyti nekilnojamo turto objektus, iš pradžių parengia visą projektinę dokumentaciją, o vėliau pagal ją organizuoja konkursą statybos (generalinės ar dalies rangos) darbams pirkti. Atlikus konkursą paaiškėja, jog statybos pagal projektuotojų parengtą projektą kaina yra ženkliai didesnė ir neatitinka kliento galimo tam skirti biudžeto. Netinkamai įvertinus statybos (rangos) kainą dažnu atveju projektai tampa nuostolingi ir dėl šios priežasties užsakovai būna priversti keisti parengtame projekte numatytus sprendinius. Atliekant projekto keitimus atsiranda didelė klaidos (projektavimo defektų) rizika, išsitęsia projekto įgyvendinimo laikas ir ženkliai kyla projekto neįgyvendinamumo rizika.

Paslauga „Ekonomiškai pagrįsta statyba“ padeda suteikti klientams didelę naudą ir sumažinti visų aukščiau paminėtų rizikų atsiradimo galimybes. Esminius šios paslaugos privalumus galima suskirstyti į šias grupes: (i) apibrėžtumas projekto įgyvendinimo trukmės atžvilgiu (taupomas laikas, projektas vystomas rinkos poreikių (klientų) laiku (angl. just in time)); (ii) apibrėžtumas projekto įgyvendinimo kaštų atžvilgiu (statybos (rangos) kaina fiksuojama projekto iniciavimo stadijoje, galima tiksliai apskaičiuoti pelningumą, finansinius srautus, palūkanas ir pan.); (iii) projekto vystymo proceso supaprastinimas (suteikiamos visos statybos valdymo paslaugos – nuo projektavimo iki pastato pridavimo eksploatacijai, t. y. „nuo idėjos iki raktų“).

Labai džiugina, kai Užsakovas sumažina projekto savikaina 20 ar 5 proc., o yra tekę, kad pasikalbėjus ir įsigilinus į lūkesčius bei biudžetą padėti sumažinti projekto kainą iki 50proc. (užsakovas negalėjo skirti didesnio biudžeto, bet pasiekė savo tikslų), tačiau svarbus faktorius kokioje proceso stadijoje kreipiasi užsakovas, kad pasiekti tokių rezultatų.

Detaliau dėl paslaugos galima kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Susisiekite su mumis ir mes atsakymis į visus Jūsų klausimus!