Statybos produkto kokybė Užsakovui ir Pirkėjui?
Šiuo metu Lietuvoje sparčiai kyla statybos ir nekilnojamojo turto plėtros rodikliai. Stebint statybos ir nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje ir Užsienyje, nagrinėjant statybos vykdymo problemas, vykdant statybos projektų valdymo darbus, iškyla klausimas: ar sukuriamas reikiamas ir kokybiškas statybos produktas, už kurį moka užsakovas?
Nagrinėjant, stebint ir priimant įvykdytus statybos darbus pastebima, kad yra daug pažeidimų: pažeidinėjama darbų technologija, vėluojama laiku atlikti darbus, už įvykdytą projektą užsakovas sumokėjo daug daugiau negu buvo galima pastatyti aukštomis rinkos kainomis. Pažeidimai prasideda jau nuo pat statybos pradžios, kur dėl specialistų kompetencijos trūkumo yra nesuplanuoti darbai, nesudaryti procesų eiliškumo grafikai, nėra statybos biudžeto, dėl priežiūros trūkumo pažeidžiamos statybos darbų technologijos, naudojamos netinkamos medžiagos, nesilaikoma projekto keliamų reikalavimų arba nėra projekto. Neturint aukštos kvalifikacijos statybos inžinierių ir neturint kokybės sistemos (arba jos nesilaikant) laiku neišsprendžiami statybos eigoje kylantys klausimai, nėra pateikiama reikalinga dokumentacija, užtikrinanti kokybišką būsimo statinio eksploataciją. Statybos įmonės ne visada užtikrina kokybišką produktą, kadangi statybos vadovas yra subjektyvus statybinės įmonės asmuo ir nuslepia informaciją apie atliktų darbų kokybę, dėl ko paskui atsiranda defektai, sumokami papildomi pinigai ir atsiranda papildomi nepatogumai.
Norint įgyvendinti kokybišką statybos produktą, jau pačioje ankstyviausioje projekto įgyvendinimo stadijoje reikia perduoti valdyti projektą profesionaliems statybos valdytojams – inžinieriams. Žalinga praktika rodo, kad atskiriant projekto įgyvendinimo etapus atsiranda daug klaidų, po to suderinti projektą labai sudėtinga ir brangu. Valdant projektą specialistams, yra anksčiau pastebimi projekto trūkumai ir daug didesnė galimybė atlikti pakeitimus ankstyvosiose projekto įgyvendinimo stadijose. Statybos projekto valdytojas turi apimti visus kompleksinius projekto valdymo darbus. Kai valdomas projektas vieno valdytojo yra galimybė maksimaliai sugretinti projekto įgyvendinimo etapus ir tokiu būdu sutaupyti projekto įgyvendinimo trukmę.
Image
Siekiant užtikrinti statybos objekto kokybę projekto valdytojas ir kokybę užtikrinantis asmuo (techninis prižiūrėtojas) turi būti nešališkas (nepriklausomas) statybos dalyvis statybos įmonei. Statybos projekto valdytojas turi atstovauti ir ginti užsakovo interesus, vykdyti valdymo ir kontrolės darbus nuo pat projektavimo – gamybos paruošimo pradžios (vėliausiai nuo gamybos pradžios) iki įgyvendinto objekto pridavimo naudojimui.
Image
Penki pagrindiniai statybos projekto raidos etapai:
1. Projekto pradžios - įgyvendinimo galimybių studijos etapas.
2. Strateginio planavimo etapas.
3. Projektavimo - pasiruošimo gamybai etapas.
4. Gamybos etapas.
5. Produkcijos realizacijos - pabaigos etapas.
Dažniausiai tokio sudėtingumo kompleksinės užduotys yra skiriamos statybos projekto vadovui, bei keliems statybos arba darbų vadovams. Toks gremėzdiškas darbo krūvis vienam projekto vadovui yra nelengvai pakeliama užduotis, o kartais ir visai nepakeliama. Kai kurie statybos kompanijų vadovai, tariamai taupydami pinigus, palieka visas šias problemas spręsti projekto vadovui, kuris, geriausiu atveju, turi tik vieną pagalbininką. Tokio požiūrio į statybos projektą pasekmė yra projekto nepelningumas, kartais įmonės bankrotas. Norint valdyti tokio kompleksiškumo užduotis turi dirbti komanda inžinierių, kurie apjungtų visas sudedamąsias dalis.
Bet kuriuo atveju, projektu statyboje turi rūpintis visi šio proceso vykdytojai - tiek statytojas, statybos projekto valdytojas, tiek rangovas - subrangovas, tiek projektuotojai ir gamintojai bei kiti projekto dalyviai. Tik tokiu būdu bus pasiektas projekto konsensusas kokybėje, kainoje ir laike.
 Daugiau informacijos:
UAB „STATYBOS INŽINERINIS VALDYMAS“
Tel. 8-611-14710
vidas.g@sivaldymas.lt