Valdymas verslo valdytojams, vadovams ir vadybininkams

Mes visi be išimties esame susiję su valdymu – ir turime, norime to, ar ne, domėtis valdymo kokybe. Valdymo kokybė nulems visų organizacijų produktyvumą, konkurencingumą, o taip pat daugumos žmonių gyvenimo kokybę.

Mūsų tikslas atkreiti vadovų dėmesį į valdymą, kaip svarbiausią būdą užtikrinti sėkmingą verslą. Valdymas yra susietas su darbuotojų žinių panaudojimu ir svarbiausia efektyviu panaudojimu. Organizacijos problema: kaip paprastą darbą paversti našiu, pastangas rezultatais, o aukštą techninį ir organizacinį lygį – efektyvumu.

Kiekvienas vadovas turi naudoti savo asmeninius valdymo principus, tačiau jis turi neužmiršti svarbiausių principų: Valdymas turi būti orientuotas į rezultatą; Visi įmonės ar projekto dalyviai turi mastyti ir dirbti link vieningos tikslo linkmės; Svarbu susitelkti į keletą, bet užtat svarbių dalykų; Svarbu išnaudoti jau esamus pranašumus, o ne pašalinti trūkumus; Svarbus abipusis pasitikėjimas ir teigiamas mąstymas. Vadovai naudodami šiuos principus lengviau galės spręsti iškilusius klausimus.

Norint sėkmingai valdyti ir sukurti puikią komandą, sukurti kokybišką produktą vadovas turi užduoti darbuotojams užduotis. Valdymo uždavinių vykdymas reikalauja, ne tik valdymo žinių, bet ir specialybės, bei dalyko išmanymo. Nereikalingas joks kitas, o tik tikslus, beveik tobulas valdymas. Vadovas darbuotojams turi iškelti tikslus, tiek bendrus tikslus, tiek asmeninius tikslus. Sekantis iš uždavinių būtų organizavimas. Sėkmingas organizavimas gali būti tik radus dalyvaujančių dalyvių kompromisą. Darbuotojams labai svarbu žinoti, kas atsakingas už sprendimų priėmimą ir labai svarbų, kad tas vadovas jiems būtų lengvai pasiekiamas ir dažnai sutinkamas iškilus klausimui. Vadovas užduotis turi kontroliuoti, tačiau kontrolė neturi užgožti motyvacijos, turi būti keli kontrolės taškai. Pagrindinė vadovo užduotis personalo ugdymas ir vystymas. Dirbantys darbuotojai tai individai, o ne abstrakcijos. Vadovas turi paskirstyti pareigas, ugdyti darbuoto pranašumus, duoti darbą pagal kompetenciją ir suteikti darbuotojui galime tobulėti pagal darbuotojo poreikius.

Kad valdymas būtų efektyvus vadovas turi naudoti veiklos įrankius: pirmas iš veiksmingų įrankių turi būti posėdis. Būtina labai kruopščiai pasiruošti, kad posėdis būtų efektyvus. Vadovas komunikacijos link turi ruošti pranešimus, svarbiausias dalykas, kad reikiama informacija laiku pakliūtų adresatui. Veiksmingi tikslai reikalauja tinkamo užduočių  ir darbo vietų parengimo kiekvienam darbuotojui. Žinios yra brangiausia žaliava. Darbuotojas turi darbą organizuoti ir parengti taip, kad atitiktų reikalavimus už ką moka užsakovas. Vienas įmantriausių ir svarbiausių vadovo įrankių yra biudžetas. Biudžetas yra geriausia produktyvaus pagrindinių išteklių, ypač žmonių, panaudojimo priemonė, kur išteklius apskritai padaro produktyviais. Biudžetas yra koordinavimo priemonė, jei dalių sąveika nefunkcionuoja tai pastebima ir galima rengti koordinavimo pataisymą. Vadovui labai svarbu mokėti įvertinti atliktą darbą. Vadovas turi kreipti dėmesį į žmogaus pranašumus, kaip jis sugeba atlikti skirtas užduotis, o jo santykiai su savo bendradarbiais turi būti nukreiptas į ilgaamžiškumą ir tolydumą. Jokių standartinių kriterijų. Prie tipiškų standartinių reikalavimų priskiriamos šios savybės ir gebėjimai: elgesys su žmonėmis, gebėjimas sunkiai dirbti, priimti sprendimus, kūrybiškumas, gebėjimas perimti naujoves ir dirbti kolektyve.

Valdyme labai svarbu atsikratyti nereikalingų veiksmų veikloje. Kiekvienas vadovas metuose turi skirti dieną, kad įvertinti, kuri įmonės veikla pelningiausia, kuri nuostolinga (gal jos galima atsikratyti), ko nereikia veikloje, kas nenaudinga, kokios informacijos mums per daug ir gal galima veiklą supaprastinti, kad dirbantys žmonės-individai dirbtų lengviau, padarytų daugiau, uždirbtų daugiau ir atneštų įmonei didesnę naudą.

 Daugiau informacijos:
UAB „STATYBOS INŽINERINIS VALDYMAS“
Tel. 8-611-14710
vidas.g@sivaldymas.lt