Pastatų, patalpų, butų apžiūros akto sudarymas
Isigyjant pastatą, patalpas, būstą ar kitą statinį rekomenduojama atlikti būklės įvertinimą prieš pasirašant įsigijimo (pirkimo-pardavimo) sutartį. Priešingu atveju pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį pretenzijas pateikti bus sudėtinga, arba nebeįmanoma jei kitaip nenumato sutartyje numatytos sąlygos. UAB "STATYBOS INŽINERINIS VALDYMAS" specialistai atliks Jums statinio, patalpų ar buto apžiūrą ir pateiks ataskaitą dėl būklės įvertinimo.

Kontaktai:
UAB „STATYBOS INŽINERINIS VALDYMAS“
Tel. 8-611-14710
vidas.g@sivaldymas.lt